طرح سنجش سلامت جسمی و آمادگی تحصیلی نوآموزان
آغاز سنجش نوآموزان دبستان و پیش دبستانی در هرمزگان 22 ژوئن 2019

آغاز سنجش نوآموزان دبستان و پیش دبستانی در هرمزگان

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح سنجش سلامت جسمی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی آغاز شده است.