عبدالرضا پیروی منش
برگزاری انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 31 مه 2019

برگزاری انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان از برگزاری سومین دوره انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان های استان خبر داد.