عبدالکریم کاظمی
نخلستان شهر فین در آتش سوخت 25 ژوئن 2019

نخلستان شهر فین در آتش سوخت

شهردار فین گفت: بر اثر آتش سوزی در نخلستان شهر فین ۲۰۰ اصله نخل در آتش سوخت.