عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌های ملی قدیمی
عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی 30 جولای 2019

عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی

مدیرکل ثبت‌احوال استان هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه، ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها، تنها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد.