عزت کمال زاده عباسی
والیبال بازی می کردم، من را منافق می خواندند/فشارهای اجتماعی و خانوادگی بر همسر یک شهید زیاد بود 30 ژانویه 2021
فرماندار سابق قشم و همسر شهید «منصور حیدر اصل» در گفت‌وگو با دلفین از روزهای تلخ و شیرین زندگی خود می‌گوید؛

والیبال بازی می کردم، من را منافق می خواندند/فشارهای اجتماعی و خانوادگی بر همسر یک شهید زیاد بود

عزت کمال زاده عباسی چهارمین زن فرماندار در دولت تدبیر و امید بود که حکمش اردیبهشت‌ماه سال 1393 از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان فرماندار قشم صادر شد. پیش از این نیز دو فرماندار زن در استان سیستان و بلوچستان و یک فرماندار زن در استان گلستان منصوب شده بودند.