علیرضا بهمن نژاد بندری
احداث قطعه مداحان و پیرغلامان حسینی در آرامستان بندرعباس 06 جولای 2019
بهمن نژاد مطرح کرد؛

احداث قطعه مداحان و پیرغلامان حسینی در آرامستان بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از احداث قطعه مداحان و پیرغلامان حسینی خبر داد.