علی صالحی رئیس کل دادگستری استان
نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است 01 ژوئن 2019
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد؛

نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی، از تشکیل دبیرخانه ویژه ‌پرونده های مهم به منظور نظارت مؤثر بر جرایم این حوزه خبر داد.

لزوم  بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه 30 مه 2019
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد:  

لزوم  بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه

رئیس کل دادگستری هرمزگان، تعدیل اقساط محکومان مهریه را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و بر لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد.