غبار محلی
پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 31 جولای 2019
چهارشنبه 9مردادماه 98؛

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان

هرمزگان شاهد تغییرات دمایی قابل توجهی، تا پایان هفته نخواهد بود.