غلامحسین مظفری
آیا «مظفـری» بـرکت انقلاب است؟! 20 فوریه 2021

آیا «مظفـری» بـرکت انقلاب است؟!

در شماره‌ی پیشین مصاحبه‌ای با «غلامحسین مظفری» مدیرعامل منطقه آزاد کیش داشتیم که تیتر این مصاحبه «یکی از برکات انقلاب خود من هستم» دست‌مایه‌ی برخی از سواستفاده‌ها در شبکه‌های مجازی شد و هجمه‌ی گسترده‌ای بر مظفری وارد شد و عده‌ای بدون توجه به ماهیت آن مصاحبه وارد برخی بازی‌های سیاسی شدند.

یکی از برکات انقلاب خود من هستم 13 فوریه 2021

یکی از برکات انقلاب خود من هستم

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: از نظر من یکی از برکات انقلاب اسلامی این است که انقلاب فرصت پیشرفت را برای همه ما ایجاد کرده است.