غلامرضا سلیمانی
آغاز بخشودگی جرایم بیمه‌ای شخص ثالث/تغییر رویکرد از خودرو به راننده 29 ژانویه 2020

آغاز بخشودگی جرایم بیمه‌ای شخص ثالث/تغییر رویکرد از خودرو به راننده

رئیس کل بیمه مرکزی رویکرد «راننده محور» را در صنعت بیمه از عوامل مهم کاهش ضریب خسارت ارزیابی کرد.