فاز دوم تولید فولاد در شرکت کاوه جنوب کیش
بهره برداری از فاز دوم فولاد کاوه جنوب کیش 20 ژوئن 2019
سال آینده:

بهره برداری از فاز دوم فولاد کاوه جنوب کیش

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: فاز دوم تولید فولاد در شرکت کاوه جنوب کیش، با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، نیمه اول سال آینده به بهره برداری می‌رسد.