فرخنده پیشدادفر
زنی که خود را وقف ادبیـات شفــاهی زادگاهش کرد 11 فوریه 2021

زنی که خود را وقف ادبیـات شفــاهی زادگاهش کرد

فرخنده پیشدادفر یکی از بانوان موفق در حوزه مردم‌شناسی است که علی‌رغم معلولیتش 35 سال از عمر خود را وقف ادبیات شفاهی زادگاهش کرده است.