فرخنده پیشدارفر
مطلقاً از نویسندگی امرارمعاش نکردم 21 فوریه 2021
روایت سال‌ها بی‌مهری به زنی که خود را وقف فرهنگ شفاهی زادگاهش و شاهنامه کرد؛

مطلقاً از نویسندگی امرارمعاش نکردم

فرخنده پیشدادفر یکی از بانوان موفق در حوزه ادبیات و مردم‌شناسی است که در سال ۱۳۲۸ در آبادی «درتوجان» در هرمزگان به دنیا آمد.