فرماندار شهرستان قشم
 سخنرانان و مداحان مواظب توطئه دشمن باشند 01 سپتامبر 2019
تاکید فرماندار قشم؛

 سخنرانان و مداحان مواظب توطئه دشمن باشند

فرماندار شهرستان قشم گفت: جبهه کفر و استکبار بخش اعظمی از وقت و سرمایه خود را صرف شبهه افکنی در باورهای دینی، مذهبی مسلمانان کرده و هوشیاری سخنرانان و مداحان برای خنثی کردن نقشه دشمن، ضروری است.