فرمانده انتظامي بستک
كشف ۱۳ دستگاه ارز ديجيتال قاچاق در بستک 28 جولای 2019

كشف ۱۳ دستگاه ارز ديجيتال قاچاق در بستک

فرمانده انتظامی بستک از كشف 13 دستگاه ارز ديجيتال به ارزش یک ميليارد و 500 ميليون ريال در يك عمليات ضربتی در این شهرستان خبر داد.