فرمانده انتظامي شهرستان حاجی آباد
کشف ۲۳ تن گوگرد قاچاق در حاجی آباد 23 ژوئن 2019

کشف ۲۳ تن گوگرد قاچاق در حاجی آباد

فرمانده انتظامي حاجی آباد گفت: 23 تن گوگرد قاچاق به ارزش هشت میلیارد و 700میلیون ریال در شهرستان کشف شد.