فرمانده انتظامی استان هرمزگان
کشف یک تن مواد افیونی در هرمزگان 18 فوریه 2020

کشف یک تن مواد افیونی در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک تن و 207 کیلو انواع موادافیونی با دستگیری 17 قاچاقچی و توزیع کننده در 72 ساعت گذشته در استان خبر داد.

کشف ۷۰۰ کیلو مواد افیونی در هرمزگان 04 دسامبر 2019

کشف ۷۰۰ کیلو مواد افیونی در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 700 کیلو انواع مواد مخدر و دستگیری 32 قاچاقچی و سوداگر مرگ در 24 ساعت گذشته خبر داد.

کشف و توقیف محموله ۱۸میلیاردی چای قاچاق در هرمزگان 12 ژوئن 2019
فرمانده انتظامی هرمزگان اعلام کرد:

کشف و توقیف محموله ۱۸میلیاردی چای قاچاق در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی و کشف ۶۰ تن چای قاچاق از سه دستگاه کامیون در استان خبر داد.