فرمانده انتظامی هرستان میناب
رهایی کودک ۸ ساله از چنگ آدم ربایان در میناب 08 اکتبر 2019

رهایی کودک ۸ ساله از چنگ آدم ربایان در میناب

فرمانده انتظامی شهرستان میناب گفت: کودک هشت ساله افغانستانی ربوده شده از چنگ آدم ربایان رهایی یافت.