فرمانده منطقه یکم امامت نداجا
اجازه نگاه ناپاک هیچ قدرتی را به حریم خاک ایران نمی‌دهیم 20 سپتامبر 2019

اجازه نگاه ناپاک هیچ قدرتی را به حریم خاک ایران نمی‌دهیم

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا، گفت: اجازه نخواهیم داد هیچ قدرتی نیم نگاهی ناپاک به ناموس و منافع ایران داشته و حتی تخیل شوم نسبت به این مرز و بوم داشته باشد.