فرمانده ناوتیپ ذوالفقار ۱۱۲ قشم
قطعاتی از لاشه پهپاد جاسوسی آمریکا در تور صیاد قشمی 24 ژوئن 2019

قطعاتی از لاشه پهپاد جاسوسی آمریکا در تور صیاد قشمی

فرمانده ناوتیپ ذوالفقار ۱۱۲ قشم گفت: قطعاتی از لاشه پهپاد جاسوسی آمریکا صید تور صیاد قشمی شد.