فرمانده کل سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان
خبرنگاران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند 07 آگوست 2019

خبرنگاران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند

فرمانده کل سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: خبرنگاران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند و از اصحاب رسانه می خواهیم آنچه باعث پیشرفت جامعه است را دنبال کنند تا از فشارهای روانی وارد شده به مردم کاسته شود.