فرمانده یگان حفاظت دادگستری استان هرمزگان
فرمانده یگان حفاظت دادگستری هرمزگان معرفی شد 24 جولای 2019

فرمانده یگان حفاظت دادگستری هرمزگان معرفی شد

سرهنگ یارعلی ابراهیم زاده به عنوان فرمانده یگان حفاظت دادگستری استان هرمزگان معرفی شد.