فریبا
نگـاهی به ماجرای فـریبـا 28 جولای 2020

نگـاهی به ماجرای فـریبـا

برخی باورها و فهم‌های کژتاب ابتلا به کرونا را زشت می‌شمرد و برداشتی که مبتلایان به کرونا را ترسناک قلمداد می‌کند و سبب گوشه گیری اجتماعی آنان می شود. این نحوه مواجهه و برخورد عامل اصلی کتمان، پنهان‌کاری و مخفی نگه داشتن بیماری در عده ای از مبتلایان است.