فساد مالی
ادامه نخ فساد در شهرداری بندرعباس را بگیرید 02 آگوست 2020

ادامه نخ فساد در شهرداری بندرعباس را بگیرید

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان طی یک هفته گذشته از بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی خبر داد اما به نظر می‌رسد که در این پرونده باید دست‌های دیگری نیز در کار باشد و مردم توقع دارند دستگاه قضا ادامه نخ فساد در شهرداری بندرعباس را را تا شفاف سازی کامل بگیرد.