فقر مطلق
۳۰ درصد هرمزگان زیر خط فقـر مطلـق 25 جولای 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

۳۰ درصد هرمزگان زیر خط فقـر مطلـق

آمار ها حاکی از آن است که 29.3 درصد هرمزگان‌نشینان زیر خط فقر مطلق قرار دارند و طی یک سال اخیر جمعیت فقیر شهری سه برابر و جمعیت فقیر روستایی 1.7 برابر شده است.