قبض برق
هرمزگانی ها، قبوض برق خود را پرداخت کنند 13 ژوئن 2020

هرمزگانی ها، قبوض برق خود را پرداخت کنند

با پایان یافتن فرصت داده شده توسط وزارت نیرو برای پرداخت قبوض برق به منظور همراهی با مشترکان سراسر کشور، ضروری است مشترکین هرمزگانی، قبوض برق خود را در مهلت مقرر، پرداخت کنند.