قیمت خودرو در بازار
عزم جدی قوه قضائیه، کاهش قیمت خودرو را به همراه دارد 24 آگوست 2019

عزم جدی قوه قضائیه، کاهش قیمت خودرو را به همراه دارد

یک کارشناس اقتصادی در خصوص پیش بینی کاهش قیمت خودرو، گفت: با توجه به عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه با مافیای خودروی داخلی، به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار، خواهیم بود.