قیمت کاغذ
قیمت کاغذ ارزان خواهد شد 31 جولای 2019
پیش‌بینی می‌شود؛

قیمت کاغذ ارزان خواهد شد

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ گفت: تعامل خوبى با وزارت صمت انجام شده است و درصورت تامین ارز مورد نیاز واردات، قیمت کاغذ چاپ و تحریر ارزان خواهد شد.