كوه مبارك
گره‌گشايی از روند احداث پايانه نفتی و طرح توسعه بندر جاسك 01 آگوست 2019

گره‌گشايی از روند احداث پايانه نفتی و طرح توسعه بندر جاسك

مدير كل بنادر و دريانوردي هرمزگان از احداث پايانه نفتی كوه مبارك به عنوان هاب بزرگ انرژی جنوب كشور و طرح‌های توسعه بندر‌جاسك خبر داد.