لوازم خانگی
کالاهای تقلبی، آفت این روز‌های بازار لوازم خانگی 21 آگوست 2019

کالاهای تقلبی، آفت این روز‌های بازار لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: امروزه، بازار لوازم خانگی با معضل بزرگ و تازه‌ای به نام کالای قاچاق و تقلبی روبه رو شده است.