مالباختگان مجتمع تجاری نور بندرعباس
مالباختگان مجتمع نور دست به دامان امام جمعه جدید 08 آگوست 2019

مالباختگان مجتمع نور دست به دامان امام جمعه جدید

مالباختگان مجتمع تجاری نور پس از ترک آیت الله نعیم آبادی، برای رسیدن به حق و حقوق از دست رفته خود، به دیدار حجت الاسلام‌و‌المسلمین عبادی زاده رفتند.