ماهی خاویار
حکایت چالباش و رویای صادرات خاویار 27 سپتامبر 2020

حکایت چالباش و رویای صادرات خاویار

در شرایطی که کمتر کسی امیدی به شروع فعالیت اقتصادی دارد، سید محمود سجادی دانش آموخته‌ی رشته دام‌پزشکی و کشاورزی است و با سرمایه خود و به صورت تیمی طرح پرورش ماهی خاویاری را در رودان آغاز کرده است.