ماهی قرمز
خرید ماهی قرمز زیر نظر دامپزشکی 25 فوریه 2020

خرید ماهی قرمز زیر نظر دامپزشکی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، گفت: مردم ماهی قرمز شب عید را با در نظر گرفتن و رعایت توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی خریداری کنند.