ماهی و میگو
ماهی را هر وقت از آب بگیری گران است 05 اکتبر 2020
ساحل‌نشینان توان خرید ماهی و میگو ندارند

ماهی را هر وقت از آب بگیری گران است

در پی گرانی‌های سرسام‌آور، نرخ آبزیان نیز افزایش چشم‌گیری داشته و ماهی و میگو از سبد غذایی اغلب مردم هرمزگان حذف شده است و همگان خواستار تثبیت قیمت‌ها هستند.