مبارزه با قاچاق سوخت
انهدام باند قاچاقچیان خارجی سوخت در مرزهای آبی هرمزگان 07 سپتامبر 2019

انهدام باند قاچاقچیان خارجی سوخت در مرزهای آبی هرمزگان

فرمانده دريابانی هرمزگان از شناسايی و انهدام يک باند از قاچاقچيان خارجی سوخت و کشف محموله سوختی قاچاق در مرزهای آبی استان خبر داد.