مبارزه با قاچاق کالا
نمایش آرامش خلیج فارس 09 اکتبر 2019

نمایش آرامش خلیج فارس

در آخرین روز هفته نیروی انتظامی، تمرین دریایی مرزبانان هرمزگان با نام «نمایش آرامش خلیج فارس»، با هدف مبارزه با قاچاق کالا، در ساحل بندرعباس برگزار شد.

تمرین دریابانان هرمزگان با هدف مبارزه با قاچاق کالا 08 اکتبر 2019
در آخرین روز از هفته‌ی ناجا؛

تمرین دریابانان هرمزگان با هدف مبارزه با قاچاق کالا

فردا چهارشنبه در آخرین روز هفته نیروی انتظامی تمرین دریایی در ساحل بندرعباس با هدف مبارزه با قاچاق کالا برگزار می‌شود.