متخصص در حوزه دندانپزشکی
شرکت‌های بیمه‌ای از پوشش خدمات دندانپزشکی شانه خالی می‌کنند 20 ژانویه 2020

شرکت‌های بیمه‌ای از پوشش خدمات دندانپزشکی شانه خالی می‌کنند

یک متخصص در حوزه دندانپزشکی اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر هنوز نتوانسته‌اند قیمت تمام شده خدمات دندانپزشکی را مشخص کنند و این یکی از بزرگترین ضعف‌های بیمه‌ها است زیرا زمانی که قیمت تمام شده مشخص نیست نمی‌توان سود و زیان هم حساب کرد و وقتی که سود و زیان را حساب نکنیم بار آن بر دوش مردم است.