مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
کشتی‌نسازی دیروز افتخار صنعت دریایی امروز 15 جولای 2020

کشتی‌نسازی دیروز افتخار صنعت دریایی امروز

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران که بیش از سه دهه از آن به عنوان «کشتی نسازی» یاد می‌شد اکنون بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی کشور و مجموعه های صنایع دریایی خاورمیانه محسوب می شود.