مجلس شورای اسلامی هرمزگان
حافظه تاریخی‌مان پاک نمی شود آقای مرادی 19 فوریه 2020

حافظه تاریخی‌مان پاک نمی شود آقای مرادی

رای دادن به عملکرد در شرایط فعلی انتخابات هرمزگان از اوجب واجبات است و مردم باید ثابت کنند که تبلیغات لحظه آخری یا شعارها و خرج های بی حساب و کتاب آنان برای جلب آرا موثر واقع نخواهد شد.