محله چاهستانی ها
هنگام خواندن این یادداشت بینی‌تان را بگیرید 11 دسامبر 2018

هنگام خواندن این یادداشت بینی‌تان را بگیرید

بوی تعفن ناشی از فاضلاب خورها در اطراف محله «دوراهی ایسینی» و محله‌ی «چاهستانی‌ها» وضعیت بغرنجی را سبب شده است.