محمد جهانباز
هرمزگانی‌ها مواظب تب کریمه کنگو باشند 14 جولای 2019

هرمزگانی‌ها مواظب تب کریمه کنگو باشند

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان نسبت به احتمال شیوع بیماری‌های دامی مثل تب کریمه کنگو با گرم شدن هوا، هشدار داد.