محیط بان هرمزگان
تعداد محیط‌بان هرمزگان نسبت به استاندارد جهانی و میانگین کشوری پایین تر است 11 ژوئن 2019
قابل توجه نمایندگان مردم و دولت در استان؛

تعداد محیط‌بان هرمزگان نسبت به استاندارد جهانی و میانگین کشوری پایین تر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: طبق استاندارد جهانی به ازای هر 2 هزار هکتار یک محیط‌بان منطقه را تحت کنترل دارد که میانگین کشوری 6 هزار هکتار به ازای هر نفر محیط بان است و در هرمزگان هر محیط‌بان 20 هزار هکتار از مناطق را تحت کنترل دارد.