مدرسه
حضور دانش آموزان در مدرسه اختیاری است 11 مه 2020

حضور دانش آموزان در مدرسه اختیاری است

استاندار هرمزگان، گفت: از مردم در همه مناطق هرمزگان به ویژه در شهر بندرعباس، می‌خواهیم به طور جدی فاصله‌گذاری و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.