مدیران دوشغله هرمزگان
ضرورت تعیین تکلیف مدیران دوشغله هرمزگان 17 آگوست 2019
دلفین در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

ضرورت تعیین تکلیف مدیران دوشغله هرمزگان

حضور برخی از مدیران کل و کارکنان دولتی در هیات رئیسه‌ی هیات‌های ورزشی و هیات مدیره نهادهای عمومی غیردولتی محرز است و استاندار هرمزگان باید هر چه سریع‌تر بررسی موضوع را در دستور کار قرار دهد.