مدیرعامل آبفای هرمزگان
يكپارچه‌ سازی شركت‌های آب‌و‌فاضلاب شهری و روستايی هرمزگان 22 جولای 2019
تا پايان تابستان امسال؛

يكپارچه‌ سازی شركت‌های آب‌و‌فاضلاب شهری و روستايی هرمزگان

مدیر آبفا هرمزگان از يكپارچه سازی شركت‌های آب‌و‌فاضلاب شهری و روستايی استان تا پايان تابستان امسال خبر داد.

بهره برداری فاز اول تصفیه خانه میناب تا پایان ۹۸ 03 جولای 2019
امین قصمی مطرح کرد؛

بهره برداری فاز اول تصفیه خانه میناب تا پایان ۹۸

مدیرعامل آبفای هرمزگان از بهره برداری فاز نخست تصفیه خانه شهر میناب تا پایان سال جاری خبر داد.