مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان
لغو مجوز آب شیرین کن های صنایع غرب بندر عباس 08 جولای 2019
استاندار هرمزگان خبر داد؛

لغو مجوز آب شیرین کن های صنایع غرب بندر عباس

استاندار هرمزگان گفت: مجوز آب شیرین کن‌های صنایع غرب بندرعباس که تاکنون راه اندازی نشده‌اند لغو می‌شود تا این صنایع از پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس استفاده کنند.