مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی
صبحانه‌ای با طعم لبخند در منطقه ویژه خلیج فارس 18 دسامبر 2019

صبحانه‌ای با طعم لبخند در منطقه ویژه خلیج فارس

سومين بازارچه غذا با عنوان «صبحانه‌ای با طعم لبخند» در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس و به همت بنياد رويش برگزار شد.

واگذاری زمین به ۱۱ متقاضی سرمایه‌گذاری در دستور کار منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس 11 دسامبر 2019

واگذاری زمین به ۱۱ متقاضی سرمایه‌گذاری در دستور کار منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: در حال حاضر 11 طرح در آستانه سرمایه‌گذاری قرار دارد و واگذاری زمین برای این تعداد پروژه برای استقرار در این منطقه اقتصادی در حال انجام است.

ظرفیت تخلیه ۴۰۰ واگن مواد معدنی در روز را داریم 04 دسامبر 2019

ظرفیت تخلیه ۴۰۰ واگن مواد معدنی در روز را داریم

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس از ظرفیت تخلیه 400 واگن مواد معدنی در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.

جایزه پیشروان بهره وری به منطقه ویژه خلیج فارس رسید 18 ژوئن 2019

جایزه پیشروان بهره وری به منطقه ویژه خلیج فارس رسید

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق به کسب جایزه پیشروان بهره وری 4 ستاره این دوره شد.