مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان
آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی 14 اکتبر 2019
تا پایان مهرماه سال جاری؛

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی با پرداخت مانده بدهی خود تا پایان مهر امسال از بخشودگی صد درصد جرائم بهره‌مند می‌شوند.