مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان
اجرای گام نخست طرح هوشمند سازی تردد کامیون ها به بندر شهید رجایی 03 دسامبر 2019

اجرای گام نخست طرح هوشمند سازی تردد کامیون ها به بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای گام نخست طرح هوشمند سازی تردد کامیون ها به بندر شهید رجایی خبر داد.

ورود نفتکش انگلیسی به لنگرگاه بندرعباس 20 جولای 2019

ورود نفتکش انگلیسی به لنگرگاه بندرعباس

نفتکش انگلیسی برای بررسی ابعاد و علت سانحه وارد لنگرگاه بندرعباس شده است.