مدیرکل ثبت‌احوال استان هرمزگان
عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی 30 جولای 2019

عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی

مدیرکل ثبت‌احوال استان هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه، ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها، تنها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد.